İTÜ'de Spor ve Yaşam
İTÜ'de Yaşam

İTÜ hem kampüs hem kent üniversitesi niteliğini taşıyan ayrıcalıklı bir konuma ve olanaklara sahiptir. İstanbul’da 5 ayrı yerleşkesi bulunmaktadır. İTÜ’lüler; beslenme, barınma, ulaşım gibi hizmetleri nitelikli biçimde aldıkları olanaklara sahiptir. Kütüphaneden 7/24 yararlanabilmekte, bilgi işlem hizmetleri için yine 7/24 destek alabilmektedir. İTÜ’de, sporla iç içe bir kampüs ortamı vardır. Açık ve kapalı spor tesisleri hem bireysel hem takım sporlarının yapılmasına olanak sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, tüm ihtiyaçlarını nitelikli ve kesintisiz biçimde karşılayabildikleri, zengin olanakların sunulduğu ayrıcalıklı bir İTÜ dünyasında yaşamaktadır.

İTÜ'de Spor Ve Yaşam kitapçığı için tıklayınız.

 
 

Hizmet ve Olanaklar


Bilgi İşlem Hizmeti

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hizmet sunulmaktadır. Her öğrenciye e-posta hesabı ve kişisel web sayfalarını yayınlayabilecekleri disk alanı verilmektedir. Tüm yerleşkelerin iletişimleri Genişletilmiş Alan Ağı (WAN) teknolojileri ile sağlanmaktadır. Yerleşkelerin içinde kablosuz internet ağı vardır ve 10 gigabit internet erişimi sağlanmaktadır. İTÜ öğrencileri Ninova e-öğretim merkezi üzerinden; derslerini, ödevlerini, duyuruları, yoklamaları, ders kaynaklarını ve mesaj panolarını takip edebilmektedir. İTÜ’de bilgi işlem destek hizmetleri kesintisiz sunulmakta; öğrenciler telefonla ya da web üzerinden yardım bileti oluşturarak 7/24 ilgililere ulaşabilmekte, sorunlarını çözebilmektedir.

Sağlık Hizmeti

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde, öğrencilerimiz 1. Basamak sağlık hizmetlerini alabilmektedir. Ayazağa Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde, çocuk hastalıkları, diş, göz, jinekoloji, radyoloji, kardiyoloji, psikolojik destek hizmetleri verilmekte, laboratuvar tetkikleri yapılmakta, pansuman, röntgen, enjeksiyon gibi hizmetler gerçekleştirilmektedir. Acil durumlar için hasta nakil ambulansı bulunmakta, uzman kadro tarafından ilk müdahale yapılabilmektedir. Maçka Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünde pratisyen hekim, diş hekimi, psikolog, laboratuvar teknikeri ve hemşire görev yapmakta, çeşitli test ve tahliller ile EKG çekimi gerçekleştirilebilmektedir. Tuzla Yerleşkesinde revir, Gümüşsuyu ve Taşkışla yerleşkelerinde ise Sağlık Odaları bulunmaktadır.

 

Çalışma Olanakları

İTÜ’de öğrenciler, yükseköğrenimleri süresince ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çalışma olanaklarına sahiptir. Asistan Öğrenci programı sayesinde, üniversitenin akademik ya da idari birimlerine bağlı olarak çalışan öğrenciler, hem profesyonel iş yaşamına ilişkin deneyim edinmekte hem de düzenli gelir sağlamaktadır. Üniversite yerleşkesinde açılan işletmelere ise öğrenci çalışan almaları yönünde önkoşul sunulmakta, bu sayede öğrenciler yerleşke içindeki mekânlarda yarı zamanlı olarak çalışabilmektedir.

Burs Olanakları

İTÜ vakıfları ya da özel kişi ve kurumlar tarafından desteklenen burs programları uygulanmaktadır. Öğrencilere, farklı oranlarda başarı ve ihtiyaç bursları verilmekte, İTÜ Rektörlüğü tarafından ise yemek bursu sağlanmaktadır.2013–2014 Akademik Yılında -başarı ödülleri hariç- toplam 197 burstan 6 bin 671 öğrenci yararlanmıştır.Yemek bursundan ise her yıl ortalama 2 bin öğrenci faydalanmaktadır. 8-12 ay aralığında uygulanan bursların miktarı aylık 150 – bin 500 TL arasında farklılık göstermektedir.

 


Kütüphane

Bir araştırma üniversitesi olan İTÜ’nün, bu niteliğini besleyen en önemli kaynaklarından biri kütüphane varlığıdır. İTÜ aralarında 500 bin kitap ve dergi, 450 bin yüksek lisans ve doktora tezi, 40 bin elektronik kitap, 54 veri tabanı, 6 bin nadir eserin bulunduğu zengin bir bilgi-belge varlığına sahiptir. Araştırma çalışmalarına zengin bir bilimsel ortam sunmak ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak için, kütüphane olanaklarının sürekli geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Öğrenci Dekanlığı

Öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak, yeni öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamasına yardımcı olacak çalışmalar yürütmektedir. Akademik eğitime ya da kampüs yaşamına ilişkin öğrencilerin sorunlarını dinlemekte, ilgili akademik ya da idari birimlerle işbirliği yaparak çözümüne yardımcı olmaktadır. Öğrenci Dekanlığı, üniversiteye adım atılan ilk günden mezun olana kadar geçen her aşamada İTÜ öğrencilerinin yanında olma, mutlu ve başarılı bir üniversite yaşamı geçirmelerini sağlama amacını taşımaktadır. Öğrencilerimiz, genel ya da bireysel, akademik ve idari tüm sorunlarını, istek ve önerilerini Öğrenci Dekanlığı aracılığıyla üniversite yönetimi ile paylaşabilmektedir.

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve fakültelerin Öğrenci İşleri Büroları, koordineli çalışmakta ve birbirini tamamlayan hizmetler vermektedir. Öğrencilerimizin bu birimlerden alabileceği hizmetler farklıdır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:-Kayıt işlemlerinin yapılması.-Kayıt durumunu gösterir öğrenci belgesinin verilmesi.-Onaylı transkript verilmesi.-Askerlik şubeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.-Ders programları ve sınav takvimlerinin web üzerinden ilan edilmesi.-Ders alma işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesinin yönetilmesi. 

Psikolojik Danışmanlık

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, öğrencilerin üniversite yaşamı ya da özel yaşamına ilişkin sorunları sağlıklı aşmalarına yardımcı olmak amacıyla hizmet vermektedir. Önleyici sağlık hizmeti sunmayı amaç edinen ve öğrencilerin sorun oluşmadan da destek alabileceği merkez; bireysel danışma, etkili iletişim grup çalışmaları, sınav kaygısıyla baş etme çalışmaları, kişisel gelişimi destekleyici grup çalışmaları sunmaktadır. Kişilik haklarına saygılı ve gizlilik ilkesini benimseyen bir anlayışla faaliyet yürütülmektedir.

Sosyal Tesisler

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Maçka Kampüsü’nde 1987 yılından bu yana hizmet sunan, İTÜ Sosyal Tesisleri, 150 kişilik konferans salonu ve mini toplantı salonları, geniş teraslı 300 kişilik restoranı ve spor alanları ile konferans, seminer, kültürel ve sanatsal etkinlikler ve sportif faaliyetlere 27 yıllık deneyimiyle ev sahipliği yapmaktadır.4’ü süit, toplam 36 odanın bulunduğu, büyük bölümü deniz manzaralı odalarda, konaklama biriminden İTÜ Mezunları ve birinci dereceden akrabaları, İTÜ Rektörlüğü ve İTÜ Vakfı konukları, İTÜ Vakfı Sosyal Kulüp üyeleri ve birinci dereceden akrabaları ile diğer üniversitelerin öğretim üyelerine hizmet vermektedir.