Sayılarla İTÜ

36.442

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayısı*

99

Lisans Programı

179

Lisansüstü Program

2.174

Akademisyen Sayısı

* 11 Aralık 2020 verisi
Ayrıntılı Bilgi
Bizce üniversiteler sınıflardan ve derslerden ibaret değil… Onların amacı öğrencilerine doğanın, tarihin, sporun, sanatın ve şehrin buluştuğu bir yaşam biçimi sunmaktır. İşte kampüslerimizi bu düşüncenin üzerinde inşa ettik.