43
Çap Yandal Yatay Geçiş

Çap / Yandal / Yatay Geçiş

Çift Anadal Programı (ÇAP)

ÇAP, bir anadal programına kayıtlı öğrencilerin, gerekli koşul ve şartları sağlaması durumunda başka bir programa kayıt olabilmesidir. Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Kontenjan her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Öğrenci, ilan edilen programa, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. dönemi başında başvurabilir.

Çift Anadal Programları için tıklayınız

Yandal

Yandal eğitimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, gerekli şartları sağladıkları takdirde; ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim programından ders almalarına olanak tanır. Yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifika verilir.

Yandal Programları için tıklayınız.

Yatay Geçiş

Üniversite sınavı sonuçlarına göre bir programa yerleştirildikten belli bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belli kurallar çerçevesinde geçiş imkânı veren bir uygulamadır.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin bir programından, başka bir üniversitede aynı düzeydeki eşdeğer bir diploma programına geçiş yapması anlamına gelir. Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir. Yatay geçiş kontenjanında, lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, ilk iki yarıyılına ve son iki yarıyılına kontenjan açılmaz.

Kurum İçi Yatay Geçiş: Üniversite içerisinde kayıtlı olunan bir bölümden, bir diğer bölüme geçiş sistemidir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yatay geçiş, 3. yarıyıl başında fakülte içi ve fakülteler arasında, 5. yarıyıl başında sadece fakülte içinde yapılabilir.

Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamaları için tıklayınız.