İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katma değer sağlamak amacıyla sanayiye sunuyor.

Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini ve girişimciliğini desteklemek amacıyla Şubat 2013 tarihinde kurulan İTÜNOVA TTO, TÜBİTAK’ın 1513 Çağrısı desteğiyle Ocak 2014 itibariyle İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. olarak faaliyet göstermeye başladı.

İTÜ’nün ‘Teknoloji Transfer Ofisi’ olarak tanımlanan İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.; İTÜ, İTÜ Vakfı ve İTÜ ARI Teknokent hissedarlığında, özellikle bir ‘şirket’ olarak konumlandırılmış olup hizmetlerini özel sektör standartlarında ve hızında sunmayı hedefliyor.

Üniversiteye ve sanayiye hizmet için kurulan, şirketlerin teknolojik rekabet edebilirliğini artırabilmek ve toplumun her kademesindeki bireyleri daha yenilikçi, daha girişimci kılabilmek amacıyla çalışan İTÜNOVA TTO, bu amacın gerçekleşmesi için sunduğu hizmetleri, 5 farklı hizmet birimi altında topluyor.

‘Tanıtım ve Farkındalık Birimi’, İTÜ’deki öğrenci ve akademisyenleri ulusal ve uluslararası fon mekanizmaları, Ar-Ge, teknoloji ve sanayi gündemine dair konularda H2O haber kaynağı ile bilgilendirme hizmetleri sunan birim; akademisyen ve sanayi kuruluşlarına yönelik etkinlikler düzenleyerek hem akademi hem de sanayi ortamında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

‘Ulusal ve Uluslararası Fonlar Birimi’, İTÜ’nün Ar-Ge yeteneklerinin ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla mevcut tüm fon kaynaklarını araştırarak, projeleri uygun çağrılar ile buluşturmaya yönelik hizmetler sunuyor. Akademisyenlerin ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirilecek proje sahiplerinin, doğru, hızlı ve etkin biçimde uygun fon mekanizmasına erişimini sağlamayı amaçlıyor. Söz konusu projeler kapsamında İTÜ’lü öğrenci ve Araştırma Görevlilerinin çalışmalarını motive ediyor.

‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’, fikir aşamasındaki projelerin ya da mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi konusundaki ilişkiyi yönlendiriyor.

‘Fikri, Sinai ve Mülkiyet Hakları Birimi’ sanayicilere, akademisyenlere ve öğrencilere patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme eğitimleri veriyor. Ayrıca buluşların değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi ve daha sonra kazanılan hakkın paylaşılmasına yönelik lisanslama hizmetleri konularında teknik destek sağlıyor.

‘Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi’, yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi, bu fikrin korunmasını takiben ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunuyor. İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent’in bir sosyal sorumluluk projesi olarak 2012 yılında faaliyete geçen; yenilikçilik ve Ar-Ge kültürünü benimsemiş girişimciler yetiştirmeyi hedefleyen İTÜ Çekirdek Programı ve İTÜ ARI Teknokent ile koordineli çalışıyor.

İTÜNOVA TTO, temel hizmet alanlarıyla İTÜ’lü akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarına tek merkezden cevap verecek bir yapıda kurumsal yapısını oluşturuyor. Bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliği ile yeni teknolojilerin sanayiye sunulması, ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla projelerin daha rahat bir ortamda yürütülmesinin sağlanması, üretilen bilginin korunması ve bu bilgiyi üretecek girişimcilere uygun platformlar yaratılması çalışmaları devam ediyor.

Detaylı Bilgi için: www.itunovatto.com