İTÜ Çekirdek

İTÜ Çekirdek kendi şirketini kurmayı hedefleyen,  mevcut projelerini hayata geçirebilecek bilgi ve donanıma sahip girişimcileri bünyesinde toplayan, Türkiye’nin en önemli girişimci destek projelerinden biri konumunda bulunuyor. Yaratıcı ve teknoloji tabanlı fikirlerin hayata geçirilmesi için gerek duyulan ihtiyaçların hepsini karşılayan İTÜ Çekirdek, Türkiye’de sağlıklı bir girişimcilik ekosistemi oluşturabilmek, ‘gençleri teknoloji tabanlığı girişimciliğe inandırarak ulusal kalkınmaya destek olmak’ vizyonu ile 2012 yılında İTÜ ve ARI Teknokent tarafından kuruldu. İTÜ Çekirdek, Elginkan Vakfı, Cardtek Grup, Microsoft, SAP, TEB gibi birbirinden değerli pek çok kurum ve kuruluşun destek ve işbirliği ile bir toplumsal proje konumuna ulaşmış bulunuyor.

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi; yaratıcı, teknoloji tabanlı fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere;

1) Ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu, laboratuvar gibi lojistik imkânları (Ön-Kuluçka Merkezi)

2) Ar-Ge fonu, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile network imkânlarını (Hızlandırıcı),

3) Finansal destek mekanizmalarını (Yarışma)

4) Yarışma sonrasında başarılı olan grupların şirket olarak faaliyetlerini sürdürecekleri uygun ortamı (Kuluçka Merkezi) tek platformda sunarak destek oluyor.

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi bünyesinde “Ortak Çalışma Alanları, Laboratuar imkânları, İnovasyon odası,  Ön Kuluçka ve Kuluçka” gibi birbirine bağlı yapılar bulunuyor. En önemlisi bu yapıların içinde faaliyet gösteren girişimcilerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık firmaları, yatırım kuruluşları ve yatırımcılar bu merkez çatısı altında bir arada bulunuyor.

İTÜ Çekirdek çatısı altında girişimcilerle yatırımcıların buluşabileceği platform oluşturuluyor. İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimci adayları öncelikle ‘Ön Kuluçka Merkezi’ne kabul ediliyor. Teknoloji tabanlı girişimciliğin teşvik edildiği merkeze kabul edilen girişimciler, işe eğitimler alarak başlıyor, iş planı hazırlamayı, fikirlerini olgunlaştırmayı, ürüne dönüştürmeyi ve pazarlamayı öğreniyorlar.

Son üç yılda 2500’ü aşan proje başvurusuyla Türkiye’de Girişimcilik Ekosisteminin en önemli aktörlerinden biri haline gelen ve 2014 yılında 1000 başvuruya ulaşarak büyük bir başarıya imza atan İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosisteminde girişimci adaylarının %48'lik dilimini İTÜ öğrenci ve mezunları oluşturuyor.

İTÜ Çekirdek proje başvuruları ve değerlendirmeleri sonrasında toplamda 13 başarılı şirket kuruldu. Çekirdek’te yetişen şirketler, ürünlerini Ramsey, THY, İş Bankası gibi Türkiye’nin önde gelen kurumlarına pazarlama imkanı yakaladı. Ayrıca enerji, kimya, endüstri, tarım sektörlerinin devleri, İTÜ Çekirdek şirketleri ile masaya oturdu. İTÜ Çekirdek’ten çıkan ve dünyada ilk olma özelliği olan projeler patent sürecine alınarak dünyanın her yerinde uygulanabilirliği olan ürünlere dönüşme fırsatına sahip oldu.

Girişimcinin emeğinin ve projesinin harcanmadan başarılı bir işe dönüşmesi için her tür kuluçka hizmetini veren İTÜ Çekirdek, yatırımcılar için de iyi yetişmiş girişimci kaynağı haline gelmiş durumda. Bu da İTÜ öğrencileri için eğitim süreleri boyunca girişimciliği pratik etme ve bir deneme-yanılma-deneme-başarma platformu olarak Çekirdek gibi bir İTÜ imkanından faydalanmanın büyük fırsatı.

Detaylı Bilgi için: www.itucekirdek.com