İTÜ Arı Teknokent

İTÜ’nün öncü ve örnek kimliğiyle araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinde Türkiye'de odak noktası olmak adına attığı adımlardan biri olan ve bugün geldiği nokta ile kulvarındaki başarısıyla dikkat çeken İTÜ ARI Teknokent’in hem temelleri hem de vizyonu ‘inovatif değer yaratmak’ üzerine inşa edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve girişimci firmalar arasında köprü görevi üstlenen İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’deki ileri teknoloji araştırmaları ve çalışmaları geliştirerek; teknoloji tabanlı yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunarak; Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında öğretim üyeleri ve öğrencilerin sanayi ile beraber çalışmasını sağlayarak; Ar-Ge ve inovasyon aktivitelerinin odak noktası olma misyonu çerçevesinde faaliyetini sürdürüyor.

1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve KOSGEB işbirliği ile İTÜ-KOSGEB TEKMER’in (Kuluçka Merkezi) faaliyete geçmesi İTÜ ARI Teknokent’in ilk adımı oldu. 2001 yılında, vergi muafiyeti getiren ve akademisyenleri teknopark şirketleriyle çalışmaya yönlendiren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu üniversite-sanayi işbirliği alanında, İTÜ adına yeni bir dönem başlattı.

İTÜ’nün ilk üniversite-sanayi arayüzü olarak hizmet veren İTÜ ARI Teknokent, 2002 yılı Mart ayında kuruluşunu tamamlayarak faaliyete geçti ve 2002’den bu yana, İTÜ’nün sağladığı akademik altyapı olanakları ile birçok teknoloji tabanlı girişimci firmanın başarılı olmasına destek veriyor.

İTÜ ARI Teknokent, ARI 1 ve ARI 2 ve ARI 3 binalarının yanı sıra, Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen bölgede bulunan ‘Fen Bilimleri Enstitüsü', ‘Motorlu Taşıtlar Merkezi', ‘Mekatronik Araştırma ve Eğitim Merkezi' ve ‘İTÜ-KOSGEB TEKMER' ve Enerji Teknokent binalarında da Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimci firmalara  hizmet sunuyor ve Yasa kapsamında destek oluyor.

İTÜ ARI Teknokent’in mevcut hizmet alanı 2014 yılında 100.000 metrekareyi aştı. Toplam firma sayısı 160’a ulaşırken, Bölgede çalışan toplam personel sayısı ise 5000’in üzerine çıktı. İTÜ ARI Teknokent, girişimci firmaların gelişimlerini desteklemek, rekabet edebilirliklerini artırmak ve hatta sosyal gereksinimlerini de tamamlamak amacıyla pek çok olanak sunan bir ‘ekosistem’ oluşturmuş bulunuyor.

İTÜ ARI Teknokent’in girişimci şirketlere sunduğu en önemli imkanlar; İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerek akademik gerekse insan kaynağı yönünden işbirliği sağlamak ve Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinin örnek modelini oluşturmak olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca, meydana getirmiş olduğu ekosistem içinde ve hatta uluslararası mecralarla işbirliği olanakları yaratması da bir diğer cazibe merkezi olma sebebini oluşturuyor.

İTÜ ARI Teknokent, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatının getirdiği çeşitli vergi muafiyetlerinin yanı sıra, İTÜ Akademisyen ve Öğrencilerine tanıdığı yüzde 50 oranda ve diğer Üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine tanıdığı yüzde 20 oranında kira indirimi ile öncelikle akademik bilginin sanayiye aktarılmasını destekliyor. İTÜ’nün ana kampüsü içerisinde dev bir teknoloji üssü olarak faaliyet gösteren İTÜ ARI Teknokent, tüm İTÜ’lü öğrencilere iş hayatına erken dönemde temas edebilme fırsatını sunuyor.

Detaylı Bilgi için: www.ariteknokent.com.tr