UOLP ULUSLARARASI ÇİFT DİPLOMA PROGRAMLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde State University of New York (SUNY), Montana State University, Southern Illinois University Edwardsville ve New Jersey Institute of Technology ile Uluslararası Ortak Lisans Programları’nı yürütmektedir. Mevcut programlar arasında Bilişim Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Moda Tasarımı, Tekstil Geliştirme, Işletme, Biyomühendislik, Elektronik ve Haberleşme, Gemi Makinaları Işletme ve Deniz Ulaştırma Işletme programları bulunmaktadır.  Bu programlarda okuyan öğrenciler eğitimlerinin yarısını ABD’deki ortak üniversitede diğer yarısını ise İTÜ’de sürdürmektedir. Uluslararası Ortak Lisans Programları’ndaki eğitim harçları Türkiye’de TL Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ABD Doları bazında ödenmekte olup programın eğitim dili %100 İngilizcedir. Yeterli yabancı dil sınav puanını sağlayamayan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunda ingilizce hazırlık programına katılmaktadırlar. 2013 tarihi itibariyle, Uluslararası Ortak Lisans Programlarında 1210 öğrenci öğrenim görmektedir.

 İTÜ bünyesindeki farklı fakültelere bağlı olarak yürütülen bu programlardan mezun olan öğrenciler hem İTÜ hem de ABD’deki ortak üniversitenin diplomasını almaya hak kazanarak çift diploma sahibi olurlar. 2004 yılından beri yürütülmekte olan Uluslararası Ortak Lisans Programları, 2013 tarihi itibariyle 856 mezun vermiştir. Adaptasyon becerileri yüksek, her iki kültüre ve İngilizce’ye hakim olan öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra uluslararası projelerde iş imkanlarına kavuşmakta veya yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedirler.

o  Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP – SUNY Binghamton)

o  İnşaat Mühendisliği (UOLP – SUNY Buffalo)

İTÜ-SUNY İnşaat Mühendisliği Programı (Civil Engineering Program) İstanbul Teknik Üniversitesi ile State University of New York'a (SUNY) bağlı Buffalo Üniversitesi (University at Buffalo) arasında yıl paylaşımı esasına dayalı ve İnşaat Mühendisliği alanında mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan, vizyonu yeni ve çağdaş içerikli bir uluslararası ortak lisans programıdır. Programda her öğretim yılı, herbiri 14 hafta süren güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Programa kaydolan öğrenciler, öğrenimlerinin I. ve III. yıllarını İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde (İstanbul), ve II. ve IV. yıllarını ise New York eyaletindeki Buffalo Üniversitesi Kampusu' unda (Buffalo, New York, A.B.D) geçirirler.

4 yıllık lisans öğrenimi boyunca öğrencilere İstanbul Teknik Üniversitesi ile University at Buffalo gibi saygın üniversitelerin eğitim yaklaşımları ile akademik ve sosyal kültürünü bir arada yaşatacaktır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, gerek ülkemizde ve gerekse dünyada büyük ihtiyaç duyulan inşaat sektöründe uluslararası platformda teknik alanda iş bulma olanaklarına kavuşacaklardır. 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması ve Buffalo Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasını birlikte alırlar.

Programın öğrenci kontenjanı sayısı 35'tir.

o  Biyomühendislik (UOLP – SUNY Montana State)

İTÜ-MSU Biyomühendislik (Bioengineering) Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Montana Eyalet Üniversitesi (Montana State University) arasında yıl paylaşımı esasına dayalı ve Biyomühendislik alanında uluslararası düzeyde uzman biyomühendisler yetiştirmeyi amaçlayan YÖK onaylı, çift diplomalı ve ücretli bir uluslararası ortak lisans programıdır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Programı Lisans diploması ve Montana Eyalet Üniversitesi Biyomühendislik Programı Lisans diplomasını birlikte alırlar.

Montana Eyalet Üniversitesi (Montana State University) ile yürütülecek olan Biyomühendislik uluslararası ortak lisans programı 4 yıl süreli olup, öğrenciler, 1. ve 3. yılları İTÜ’de 2. ve 4. yılları Montana State Üniversitesi’nde olmak üzere iki kez birer akademik yıl süre ile öğrenimlerinin yarısını Montana’da diğer yarısını da İTÜ’de tamamlayacaklardır.

Programın öğrenim dili İngilizce olup programa başlayabilmek için TOEFL IBT sınavından 72 PBT sınavından 525 ve üstü puan almış olmak gerekir. Dil yeterliliğini sağlayamayanlar, bir yıl süre ile İTÜ İngilizce hazırlık okuluna devam ederler.

Programa kabul edilecek öğrenci sayısı 2014-2015 öğretim yılı için 40 kişidir.

o İşletme (UOLP – SUNY New Paltz)

Bu program, İTÜ ve SUNY-New Paltz Üniversiteleri arasında yapılacak olan bir lisans programıdır. Program TM-1 puanı ile öğrenci kabul eder.

Program 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmiş olup 2006-20007 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Programın normal süresi 4 takvim yılıdır ve programın tamamı İngilizcedir.

Dil yeterliliğini sağlayamayanlar, bir yıl süreyle İTÜ İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederler.

Programa kabul edilecek öğrenci sayısı 2014-2015 öğretim yılı için 35 kişidir. (% 50 burslu 1 kişi)

o  Endüstri Mühendisliği (UOLP – SUNY Southern Illinois University Edwardsville)

2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle öğrenci alan İTÜ-SIUE Endüstri Mühendisliği Ortak Çift Diploma Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlar Endüstri Mühendisi unvanını alacaklar ve kendilerine her iki üniversitenin de diploması verilecektir. İTÜ-SIUE Endüstri Mühendisliği Ortak Çift Diploma Programı her iki üniversitede geçerli olan yasal düzenlemelere göre yürütülecektir.

İTÜ-SIUE Endüstri Mühendisliği Ortak Çift Diploma Programı’nda dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin programa başlayabilmesi için “paper-based TOEFL test”inden en az 550, “computer-based TOEFL test”inden en az 213 ve “Internet-based TOEFL test”inden en az 80 puan almaları zorunludur. İngilizce önkoşulunu yerine getiremeyen öğrenciler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda hazırlık okuyacaklardır.

Eğitim süresi dört yıl olan programın birinci ve üçüncü sınıfları Türkiye’de, ikinci ve dördüncü sınıfları A.B.D.’de yürütülecektir.

Lisans eğitimini yüksek ortalama ile tamamlayan öğrenciler SIUE'de Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına devam edebileceklerdir.

Akademik olarak başarılı öğrenciler için SIUE tarafından Co-op (yaz süresince ücretli çalışma) ve yaz stajı imkânlar sağlanacaktır.

Öğrencilere yetenek ve özelliklerine göre Southwest Illinois Advanced Manufacturing (SIAM) Center bünyesindeki projelerde ücretli çalışma olanakları sunulacaktır.

o  Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (UOLP – SUNY Fashion Institute of Technology)

İTÜ ve Fashion Institute of Technology ile birlikte yürütülen, çift diplomalı uluslararası ortak lisans programıdır. Programa kabul edilmek için YGS'de 180 puan barajını aşmak ve ek olarak Değerlendirme Komisyonu mülakatını geçmek gerekmektedir.

Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen; fakat yazılı TOEFL sınavından (PBT) en az 550  veya internet tabanlı TOEFL sınavından (IBT) 80 puan alamayan öğrenciler İTÜ İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederler. 

Fashion Institute of Technology (FIT) ile birlikte yürütülecek olan Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı 4 yıl süreli olup öğrenciler  birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesinde, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini Fashion Institute of Technology (FIT)'de yapacaklardır.

Programlara kabul edilecek öğrenci sayısı 2014-2015 öğretim yılı için 30 kişidir.

o Moda Tasarımı (UOLP – SUNY Fashion Institute of Technology)

Fashion Design (Moda Tasarımı) Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New York' Devlet Üniversitesi’ne bağlı Fashion Institute of Technology (FIT) arasında yapılan işbirliği sonucunda açılmış bir “Çift Diploma” Programıdır. Öğrencilerin tasarım, moda ve profesyonel iş üretiminde mükemmelliğe ulaşması amaçlanmaktadır. Öğrenciler, eğitimlerinin 5 yarılını (1.yıl güz-bahar, 2. yıl güz dönemi ile 3. yıl güz-bahar) İTÜ-İstanbul'da, 4 yarıyılını (2. yıl bahar ve yaz dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri) ise FIT- New York'da gerçekleştireceklerdir.

Moda Tasarımı Programı’nda dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, öğrenciler İngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavına girip başarılı olmak zorundadırlar. Programa kabul edilen; fakat yazılı TOEFL sınavından en az 550, bilgisayar ortamında yapılan TOEFL sınavından en az 213 veya internet tabanlı TOEFL sınavından 80 puan alamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır.

 o  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP – SUNY Maritime)

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İTÜDF) ile SUNY Denizcilik Üniversitesi(SUNYMC) Çift Diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları 4 yıl sürelidir.

2. İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı İngilizce Yeterlik Sınavı veya TOEFL Lisan Sınavında başarılı olamayan öğrenciler için Lisans Programlarına başlamadan önce bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu olup Hazırlık Sınıfı Eğitimi İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yapılacaktır. Bu sınıfta Temel İngilizce Eğitiminin yanında kredisiz Temel Denizcilik Sertifika Eğitimleri Ve Denizcilik Oryantasyon Eğitimleri yapılacaktır.

 İkinci Sınıf Eğitimi Güz ve Bahar Yarıyılları SUNYMC de yapılacaktır. İkinci Sınıf Yaz Yarıyılında ki 2 ay sürecek olan ikinci Açık Deniz Eğitimi yine SUNYMC Eğitim Gemisi T/S EMPIRE STATE VI ile yapılacaktır.

Üçüncü Sınıf Güz Yarıyılı Eğitimi İTÜDF' de yapılacaktır. Üçüncü Sınıf Bahar Yarıyılı ile Yaz Yarıyılı boyunca Üçüncü ve son Açık Deniz Eğitimi Ulusal/Uluslararası armatör ticari gemilerinde yapılacaktır. Dördüncü Sınıf Güz ve Bahar Yarıyılı Eğitimleri İTÜDF' de yapılacaktır.

Öğrenciler Uzakyol  Gemiadamı Ehliyet Sınavlarına Türkiye'de (TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı-GASM) girerler.

Çift Diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları kız-erkek öğrencilerle üniformalı, yatılı bir düzende(ABD) ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir.

 o  Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (UOLP – SUNY Maritime)

 İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İTÜDF) ile SUNY Denizcilik Fakültesi (SUNYMF) Çift Diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları 4 yıl sürelidir.

İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı İngilizce Yeterlik Sınavı veya TOEFL Lisan Sınavında başarılı olamayan öğrenciler için Lisans Programlarına başlamadan önce bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu olup Hazırlık Sınıfı Eğitimi İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yapılacaktır. Bu sınıfta Temel İngilizce Eğitiminin yanında kredisiz Temel Denizcilik Sertifika Eğitimleri Ve Denizcilik Oryantasyon Eğitimleri yapılacaktır. İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun yaptığı İngilizce Yeterlik Sınavı veya TOEFL Sınavında başarılı olarak doğrudan Lisans Eğitimine başlayan öğrencilere Güz Yarıyıl Derslerine ek olarak Temel Denizcilik Sertifika Eğitimleri Ve Denizcilik Oryantasyon Eğitimleri verilecektir.

Birinci Sınıf Eğitiminin Güz Yarıyılı İTÜDF 'de, Bahar Yarıyılı ise SUNYMC de yapılacaktır. Birinci Sınıf Yaz Yarıyılında 2 ay sürecek ilk AÇIK DENİZ EĞİTİMİ SUNYMC Eğitim Gemisi T/S EMPIRE STATE VI ile yapılacaktır.

İkinci Sınıf Eğitimi Güz ve Bahar Yarıyılları SUNYMC de yapılacaktır. İkinci Sınıf Yaz Yarıyılında ki 2 ay sürecek olan ikinci AÇIK DENİZ EĞİTİMİ yine SUNYMC Eğitim Gemisi T/S EMPIRE STATE VI ile yapılacaktır.

Üçüncü Sınıf Güz Yarıyılı Eğitimi İTÜDF' de yapılacaktır. Üçüncü Sınıf Bahar Yarıyılı ile Yaz Yarıyılı boyunca Üçüncü ve son AÇIK DENİZ EĞİTİMİ Ulusal/Uluslararası armatör ticari gemilerinde yapılacaktır.

Dördüncü Sınıf Güz ve Bahar Yarıyılı Eğitimleri İTÜDF' de yapılacaktır.

Öğrenciler Uzakyol Gemiadamı Ehliyet Sınavlarına Türkiye'de (TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı-GASM) girerler.

Çift Diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları kız-erkek öğrencilerle üniformalı, yatılı bir düzende(ABD) ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir.

o  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

(New Jersey Institute of Technology)

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında ülkemizde ve dünyada araştırma altyapısı ve geçmişten gelen birikimi ile en öncü birimdir. İTÜ sahip olduğu bu altyapı ve deneyimi, New Jersey Institute of Technology Newark College of Engineering ile işbirliği yaparak uluslararası düzeyde yüksek standartlı mühendisler yetiştiren eğitim öğretim programlarına yönlendirmiştir. Türkiye’de açılmış gerçek anlamda ilk uluslararası lisans programıdır. Bu programda,  hem İTÜ, hem de NJIT tarafından kabul edilecek öğrenciler birlikte eğitim göreceklerdir.

İTÜ gibi köklü bir geçmişe sahip olan ve 1881 yılında kurulan NJIT; 136 lisans, 41 master ve 19 doktora programı ile teknolojik bir araştırma üniversitesidir. Üniversite, Fakülteler ve tüm programlar Orta Amerika Derneği ve Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından akredite edilmiştir. Programların her birinin ayrı ayrı akreditasyonu vardır. NJIT, öncü araştırma üniversitelerinden biridir ve yüksek nitelikli mühendis yetiştiren en iyi üniversiteler arasında yer almaktadır.