Makina Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kuruluşunda yer alan Makina Bölümü, 1946 yılında yeniden yapılandırılmış ve Makina Fakültesi adını almıştır. Ülkemizin, makina mühendisliği alanında eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiren en eski kurumlarından biridir.

o Makina Mühendisliği

Klasik makina tasarımından mikro mekanik sistemlere, otomatik kontrolden robot teknolojisine, enerji üretiminden imalat teknolojisine, tıbbi uygulamalardan nanoteknolojiye kadar farklı uzmanlık alanlarında yetkin mühendisler yetiştirilmektedir.

o  İmalat Mühendisliği

Başlangıç malzemesini ürüne dönüştürerek katma değer oluşturan imalat eylemi için günümüz yaklaşımı ile ürün değiştirme, imalat sürecinin seçilmesi ve bu süreçlerin yönetilmesini sağlayacak yetkin mühendisler yetiştirilmektedir.