İnşaat Fakültesi

İTÜ İnşaat Fakültesi'nin tarihi, 1727 yılında Damat İbrahim Paşa zamanında kurulan Humbarahane'ye dayanmaktadır. İnşaatla ilgili dalları içeren mühendislik dallarının okutulması ise 1795 yılında III. Selim tarafından çok ileri görüşlü bir kanunname ile kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da başlamış ve Gemi Mühendisliği ile beraber bu iki kurum 1808 yılına kadar eğitime devam etmiştir. 1941'de Yüksek Mühendis Okulu, 1944 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi adını almış ve Inşaat, Mimarlik, Makina ve Elektrik olmak üzere 4 fakülteye ayrılmıştır.

o İnşaat Mühendisliği

Dünyanın gereksinimleri doğrultusunda matematik, fen ve mühendislik bilgilerinin sentezi ile yapı sistemlerini tasarlayan, çözümleyen, uygulayan, denetleyen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, toplum yararına bilgi üreten mühendisler yetiştirmektedir.

o İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Dünyanın gereksinimleri doğrultusunda matematik, fen ve mühendislik bilgilerinin sentezi ile yapı sistemlerini tasarlayan, çözümleyen, uygulayan, denetleyen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, toplum yararına bilgi üreten mühendisler yetiştirmektedir. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.

o Geomatik Mühendisliği

Topoğrafik ve konusal haritalarının üretilmesi, coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu ölçümü, haritalanması ve modellenerek gösterilmesi konularına hakim mühendisler yetiştirilmektedir.

o Geomatik Mühendisliği (İngilizce)

Topoğrafik ve konusal haritalarının üretilmesi, coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu ölçümü, haritalanması ve modellenerek gösterilmesi konularına hakim mühendisler yetiştirilmektedir. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.

o Çevre Mühendisliği

Çevre bilimleri ve mühendisliği alanlarındaki karmaşık problemleri tanımlayabilen, değerlendirebilen, bu sorunlara çözümler üretebilen ve tüm bunları profesyonel yaşama taşıyabilecek mühendisler yetiştirilmektedir.

o Çevre Mühendisliği (İngilizce)

Çevre bilimleri ve mühendisliği alanlarındaki karmaşık problemleri tanımlayabilen, değerlendirebilen, bu sorunlara çözümler üretebilen ve tüm bunları profesyonel yaşama taşıyabilecek mühendisler yetiştirilmektedir. %100 İngilizce olan programda bütün dersler İngilizcedir.