• İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı

Çalışma Konuları              

• İklim Değişikliği

• İklim Modellemesi

• Hidrolojik Modelleme

• Hava Kalitesi Modellemesi

• Model Performans Değerlendirmesi

• Atmosfer - Okyanus Etkileşimi

• Emisyon Envanteri

• Türkiye İklimi 

 

  • Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı

Çalışma Konuları              

• Paleo-Tektonik

• Neo-Tektonik

• Bölgesel Jeoloji

• Metamorfik Petroloji

• Tetis Jeolojisi

• Morfotektonik

• Volkanoloji

• Sedimantoloji

• Deniz Jeolojisi

• Magmatik Petroloji

• Yapısal Jeoloji

• Paleontoloji

• Stratigrafi

 

  • Ekoloji ve Evrim Anabilim Dalı

Çalışma Konuları              

• Ekosistem Modelleri

• Ekolojik Niş Modelleri

• Ekolojide Bilişim

• Biyocoğrafya

• Sistematik ve Taksonomi

• Paleoekoloji

• Mikropaleontoloji

• Stratigrafik paleontoloji

• Limnoloji/Paleolimnoloji

• Evrim Kuramları Tarihi