ABET 

ABET, yüksek öğretim kurumlarının uygulamalı bilim, mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki programlarını akredite eden ve kar amacı gütmeyen A.B.D. merkezli bir örgüttür.

Dünya üzerinde yüksek öğrenim programlarının öğretim süreç ve çıktıları açısından belirli normlar dahilinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyen bir çok örgüt olmasına karşın ABET özellikle mühendislik programlarının denetimi söz konusu olduğunda denetim yaklaşımları ve yöntemleri açısından bu alandaki önder kuruluştur. 

İTÜ dünya çapında verdiği eğitimin kanıtını göstermek amacıyla dünyada bu konuda ilk ve en önemli akreditasyon kuruluşu olan ABET’e başvurarak verdiği eğitimin dünya çapındaki eşdeğerliğini kanıtlama yoluna gitmiştir.

ABET akreditasyonuna sahip 23 programı ile İstanbul Teknik Üniversitesi, ABD’deki en önemli üniversiteler ile eşdeğer eğitim verdiği kanıtını üstün başarıyla ortaya koymuştur.

İTÜ, dünyadaki en fazla akreditasyona sahip olan üniversite özelliğini taşımaktadır.